Enteriőr pályázat - Pályázati kiírás

STYLE & DRAW

ENTERIŐR TERVEZÉSI PÁLYÁZAT

KIÍRÁS

- a Style & Home Kft. nyílt ötletpályázata –

 

A Style & Home Kft. által létrehozott OTTHONNEKED összefogás nyílt pályázatot hirdet

építészek, belsőépítészek, lakberendezők, enteriőrtervezők, dizájnerek

és jelenleg még tanulmányaikat folytató építész, belsőépítész, lakberendező és dizájner hallgatók

számára.

 

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A Style & Home Kft. (2235 Mende, Fő u. 21.) által létrehozott OTTHONNEKED platform.

 

A PÁLYÁZAT TÁRGYA

Enteriőr tervek készítése a megadott paraméterek alapján.

 

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A belsőépítész / enteriőrtervező / lakberendező szakma népszerűsítése az építkezők, lakást felújítók és lakást korszerűsítők körében.

Szeretnénk teret adni annak, hogy a hazai tervezők megmutathassák tehetségüket és látásmódjukat a támogató cégek termékeinek innovatív felhasználásán és enteriőrbe tervezésén keresztül.

A pályázat egyúttal kiváló láthatóságot biztosít a tervezőknek saját tevékenységük bemutatására és népszerűsítésére.

 

Olyan enteriőr terveket várunk, melyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

-        új, kreatív, egyedi enteriőrök kialakítása,

-        az elképzelt helyiségekben jelenjenek meg a kiemelt gyártók termékei,

-        megvalósíthatóság (méretben, funkcióban és ergonómiában egyaránt).

 

A PÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA

A pályázat jellege:

Nyílt ötletpályázat, amelyen bárki részt vehet egyénileg vagy maximum két fős csapatban (lásd. 10. pont), aki megfelel a kiírás feltételeinek. A pályázaton a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

 

A pályázat formája:

A pályamunkákat elektronikus formában kell elkészíteni és benyújtani (kézi rajz nem elfogadható).

A pályamunkákat digitálisan kell feltölteni a Kiíró, pályázatra létrehozott weboldalára a kiírás 10. pontjában megadott formában.

A semlegesség és a zsűri döntésének befolyásolatlansága érdekében a pályázat anonim (lásd még 2.1.6. pont alatt).

 

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS MÓDJA

A pályázat résztvevője (továbbiakban: Pályázó) lehet minden Magyarországon élő és dolgozó, ez irányú szakképesítést igazoló oklevéllel rendelkező

építész, belsőépítész, lakberendező, dizájner vagy jelenleg még hallgatói státuszú személy

 

önállóan vagy maximum két fős csapatban (a 10. pontban részletezetteknek megfelelően). A pályázó csapatok legalább egyik tagja szakirányú végzettséggel rendelkező vagy szakirányú tanulmányait folytató személy kell, legyen. A pályázó csoport lehet állandó alkotóközösség vagy a pályázatra szerveződött csapat.

A Pályázó azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

A pályázaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a www.otthonneked.hu honlapon (továbbiakban: weboldal) lehet.

A regisztrációhoz szükséges adatok:

Pályázó neve,

e-mail címe,

telefonszáma,

iskola (diploma kibocsátója) megnevezése.

Csapat esetében mindkét tag adatai szükségesek.

A szakirányú képzés igazolásaként a Pályázónak a regisztrációkor az adminisztrációs felületen meg kell adnia a bizonyítvány/diploma kibocsátó intézmény nevét vagy tanulói jogviszonnyal rendelkező Pályázó esetén a képző intézmény megnevezését. Továbbá a pályázat leadásakor a pályázónak fel kell töltenie az adminisztrációs felületre a bizonyítvány, illetve a szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, a még nem diplomázott hallgatóknak pedig egy iskolalátogatási igazolást.

Minden Pályázónak, a pályázat benyújtásakor az adminisztrációs felületre fel kell töltenie egy aláírással ellátott nyilatkozatot arról, hogy az általa benyújtott anyag a saját szellemi terméke. (A nyilatkozat szövege a weboldalról letölthető.)

Az anonimitás érdekében, a Pályázó a pályázati anyagán semmilyen, a pályázat vagy a Pályázó azonosítására alkalmas nevet, címet, jelölést, adatot, logót, stb… nem tüntethet fel. Ennek a követelménynek a megsértése kizárást von maga után, amely ellen fellebbezési lehetőség nincs.

A pályázaton való részvétel feltétele továbbá az adminisztrációs felületen az Általános Szerződési Feltételek elfogadása, valamint a letölthető Nyilatkozat aláírás utáni visszajuttatása.

 

A PÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS

A szakmai zsűri kizárja a pályázatból a Pályázót és pályázatát, ha:

a pályamunkát a beadási határidő után nyújtotta be,

a pályamunka a kiírt tartalmi követelményeket nem teljesíti (pl. a pályázati anyagon szerepel a Pályázó neve),

a Pályázó nem felel meg a pályázati feltételekben foglalt kritériumoknak.

A szakmai zsűri által kizárt pályaművek a közönségszavazáson sem vehetnek részt.

 

A Szervező kizárja a Pályázatból azt a pályázatot, amely esetében az azt beküldő Pályázó részére a díjat (nyeremény) azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a regisztráció során, illetve a Szervező külön felhívására megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázatból kizárja azt a Pályázót, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Pályázóval szemben, aki a Pályázat weboldalának feltörésével vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Pályázat során előnyhöz jutni, vagy visszaél más Pályázó regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel, telefonszámmal, stb…).

Ha a pályázat elbírálása előtt fény derül bármely kizáró okra, a Pályázó (és pályázata) azonnal kizárásra kerül a pályázatból. Amennyiben a pályázatok zsűrizése után derül ki, hogy a díjazott pályázó nem felelt meg a pályázati feltételeknek, az esetleg elnyert címe és nyereménye azonnal visszavonásra kerül és az a 2. helyezést elért pályázót illeti.

 

A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

A pályázó a regisztrációt követően részletes útmutatást kap az elvárt tervekkel kapcsolatban.

Pályázat meghirdetésének időpontja: 2018. április 13.

Pályaművek leadásának határideje: 2018. szeptember 15.

Közönség szavazás várható indulása: 2018. szeptember 25.

Pályázat eredményének kihirdetése és díjátadás: a pontos helyszínt és időpontot később adjuk meg

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK MEGVÁLASZOLÁSA

Bár a pályázók a regisztrációt követően részletes és mindenre kiterjedő útmutatást kapnak, az esetleg felmerülő kérdéseiket a lakberendezo@otthonneked.hu e-mail címen tehetik fel, a beadási határidő lejárta előtt.

A BEADANDÓ PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA ÉS KÜLALAKJA

A PÁLYAMŰ TARTALMA

A beadandó pályázati anyag tartalma a mellékletben található „Pályázati feladat”-ban kerül meghatározásra (lásd még 10. pont).

A berendezendő teret számítógépes látványtervekkel kérjük megjeleníteni.

A Cadline Kft. a pályázat támogatójaként, az azt igénylő indulóknak az ARCHLine.XP 2018 belsőépítészeti tervező programot 2 hónapos időtartamra ingyenesen bocsátja rendelkezésre a pályázat időtartamán belül. A programért regisztrálni a http://www.archline.hu/ weboldalon lehet az OTTHONNEKED pályázat aloldalon.

A berendezéshez kizárólag a Kiíró által megadott anyagok és termékek használhatók fel a teljesség igénye nélkül. Háttéranyagokat a www.otthonneked.hu weboldal tervezői segédletek pontjánál a pályázatban résztvevő márkák logóira kattintva érhetnek el a pályázók.

Az egyébként le nem tölthető, 3D-s rajzzal nem rendelkező berendezési tárgyakat lemodellezheti, helyettesítheti a Pályázó, de az eredeti terméket a moodboardon, illetve a konszignációban fotóval illusztrálnia kell. A lemodellezendő termékek betervezésének feltétele, hogy csak az adott cég weboldalán, illetve a pályázati weboldalon a tervezési segédletek közé feltöltött aktuális katalógusokban megtalálható termékek legyenek.

Benyújtandó: a 10. pontban – feladat kiírás - részletezett dokumentumok köre.

 

A PÁLYAMŰ KÜLALAKJA

A pályázati anyagot kizárólag digitálisan lehet benyújtani, illetve feltölteni a Kiíró www.otthonneked.hu honlapjára, a pályázatnak létrehozott felületre. A dokumentumok formátuma *.pdf, *.jpg, *.xls, *.doc lehet (lásd még 10. pont), más formátum nem elfogadható, és a Pályázó kizárását vonja maga után (lásd még 2., és 1.4. pont).

 

A PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSÁNAK MENETE

 

A pályaművek értékelését, elbírálását a Kiíró által felkért zsűri végzi. 

A pályázati anyagokat a szakmai zsűri név nélkül (anonim módon, a Pályázó személyének ismerete nélkül) értékeli az alábbi bírálati szempontok szerint:

- Tervezési koncepció

- Funkcionalitás / ergonómia

- Stílus érzékenység

- Szín- és anyagharmónia / -használat

- Dokumentáció kivitelezése / összbenyomás

- Egyediség / ötletgazdagság

 

A zsűri a pályaműveket pontozza és összesíti a pontszámokat.

A szakmai zsűri döntése végleges, az ellen fellebbezési joggal nem élhet a Pályázó.

 

KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS

A digitális formában leadott anyagokat a szakmai zsűri értékelése után megjelenítjük a Kiíró www.otthonneked.hu weboldalán, ahol a közönség azokat megismerheti.

 Szavazni az interneten keresztül lehet. Az érvényes szavazatok kizárólag a kiíró www.otthonneked.hu weboldalán adhatók le, más (továbbosztott) oldalakon leadott szavazatokat nem tudunk figyelembe venni!

 

A PÁLYAMŰVEK ÉS A PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA

A beadott pályamunkák szellemi tulajdonjoga a Pályázót illeti, de a Kiíró a közlés és a szabad felhasználás jogát minden pályamű esetén korlátozás és ellenszolgáltatás nélkül fenntartja. A pályamunkák a pályázat lezárása után a Kiíró www.otthonneked.hu. honlapján lesznek megtalálhatók. (Lásd 6.2. pont)

További információ az  info@otthonneked.hu e-mail címen kapható.

Budapest, 2018. április 13.

 

OTTHONNEKED partnerei: http://www.otthonneked.hu/partnereink

MELLÉKLET

A PÁLYÁZATI FELADAT

Névjegy helyett - a tervező otthona

 

A STYLE & DRAW enteriőr tervezési pályázat idei témája a tervező saját otthona. Egy olyan élettér megalkotása, amely megálmodója személyiségét, értékrendjét, életstílusát és szakmai normakészletét a lehető legplasztikusabban képes megjeleníteni. Szerencsés esetben egy alkotó embernek az életben többször is lehetősége van a saját otthona meg- vagy újrafogalmazására, s ez az otthon attól függően alakul, hogy ki-ki hol tart a személyes fejlődésében.

Aktuálisan egy olyan személyiségjegyekkel teli álomotthon megtervezését várjuk, amelybe alkotója szívesen be is költözne. Amely olyan összetéveszthetetlenül egyedi és kreatív, mint maga a tervezője. Ez az otthon tehát egy 3D-s névjegy, amely szavak nélkül képes állításokat megfogalmazni arról, hogy tervezője mit gondol a világról, szépségről és harmóniáról, továbbá arról, hogy hogyan szeretne élni, mi teszi őt boldoggá.

 

A feladathoz a tervező a megadott alaprajzot úgy alakíthatja át, hogy az ott szereplő válaszfalak – a kémények, tartó pillérek, stb. figyelembe vételével - szabadon mozgathatók, azonban a tartó falak, pillérek és az építészetileg kötött elemek helye és mérete nem változtatható!

Az alaprajz és a hozzájuk tartozó metszetek, egyéb anyagok pdf, és dwg formátumban, valamint ArchLine.XP pro-fileként is elérhetőek és letölthetőek a Kiíró www.otthonneked.hu honlapjáról.

Feladat:

kb. 95 m² alapterületű családi ház enteriőrjének megtervezése. A pályázóknak lehetőségük van egyénileg, vagy csapatban dolgozni.

 

A feladathoz a családmodellt és a stílust is a tervező határozza meg, adott élethelyzetére, ízlésvilágára reflektálva.

 

A BETERVEZENDŐ TERMÉKEK KÖRE 

 

-      Beltéri ajtók: Hörmann

-      Beltéri falfestékek: Trilak

-      Egyedi bútorok alapanyagai, kiegészítői (pl: Egger bútorlapok): Forest termékek

-      Elektromos szerelvények (Logus90 exkluzív szerelvénycsalád), intelligens otthon megoldások: ELKO EP

-      Fürdőszobai és konyhai csaptelepek, kádtöltők és zuhany szettek: Kludi, Ravak

-      Fürdőszobai és szobai elektromos design radiátor termékkörben (olajos közeggel): Zehnder

-      elektromos (fűtőközeg nélküli) fűtőtestek: Nordinova

-      Fürdőszobai termékek: IBD - Marmorin, Ravak, Arezzo

-      Hidegburkolatok: Geo’96 – Kő-Tár, Palatinus-VS - Argenta, Porcelanosa; Otti Manufactura

-      Kárpitos bútorok és étkezők: Mobiladalin

-      Kerti bútorok: SpaTrend

-      Kerti grill: Broil King - SpaTrend

-      Klíma- és hőszivattyús rendszer: Budatech – Mitsubishi Electric (A pályázó a lakás/családi ház hőszivattyús fűtési/hűtési/szellőztetési rendszerének kialakításához az általa kiválasztott megoldáshoz műszaki támogatást kap, rendszerismertető formájában és berendezési rajzokat DWG formátumban. A tervezési segédlet a regisztráció után elérhető a weboldalon.)

-      Konyhabútor: Forest termékekből egyedi terv alapján

-      Konyhai mosogató medencék: IBD – Marmorin

-      Korpusz bútorok: egyedi – Forest

-      Laminált padló, parketta, vinyl burkolat: IBD - Aquastep, Egger, Haro

-      Masszázsmedence: SpaTrend

-      Szárazépítészet, gipszkarton lapok, gipszalapú portermékek, stb…: Rigips-Saint-Gobain

-      Természetes kő burkolat: Geo’96 – Kő-Tár

-      Világítástechnika: EGLO LUX

-      Központi porszívó: Sistem Air

 

A tervezési feladat részletei

Kb. 95 m² alapterületű, egyszintes családi ház enteriőrjének megtervezése.

A Pályázóknak lehetőségük van egyénileg vagy maximum 2 fős csapatban dolgozni.

A ház alaprajza, metszetei pdf-ben, dwg formátumban, valamint ArchLine.XP pro-file-ként is elérhetőek és letölthetőek a Kiíró www.otthonneked.hu honlapjáról.

Feladat

A ház tereinek újragondolása, funkciók kiosztása, térszervezés, majd a lakás teljes berendezése, különös tekintettel a kiemelt helyiségekre.

Ajánlott a terasz berendezése is.

A ház belső válaszfalai szabadon mozgathatók vagy akár kivehetők.

A külső nyílászárók helye nem változtatható, de amennyiben a jobb térkihasználás érdekében szükséges, akkor a szélességi méretek megtartásával ablakból lehet ajtó vagy fordítva, ajtóból lehet ablak.

Beadandó

1.     1 db eredeti méretezett alaprajz M=1:50 vagy 1:100 + bontás-építési alaprajz méretezve - pdf formátumban.

2.     1 db berendezési alaprajz minden helyiségre vonatkozóan. M=1:50 - pdf formátumban.

3.    Téri ábrák/látványrajzok kiemelt helyiségenként min. 1 – max. 3, de pályamunkánként max. 30 db. Elfogadott formátumok: jpg, maximum 2Mb/kép.

4.    Tetszőlegesen kiválasztott 3 db térábrához laponként min. 5 db - max. 10 db termékfotót kérünk csatolni a felhasznált / betervezett termékekről (hangulat montázs / moodboard) - jpg formátumban, max. 2Mb/kép.

5.     Minimum 1 db falnézet a konyhabútor kiosztásáról méretezve –pdf vagy jpg formátumban.

6.     1 db falburkolási terv falnézeten megjelenítve a fürdőszoba egy jellemző vagy kiemelt faláról M=1:20 - és padlóburkolat kiosztási rajz, utóbbi színes alaprajzként is megjelenhet, M=1:50 – pdf formátumban.

7.     Kapcsolási és világítási rajz, lámpahelyek méretezett megjelölésével, M=1:50 – pdf formátumban vagy álmennyezeti terv M=1:50 – pdf formátumban.

8.     Műleírás, valamint

9.     Konszignációs táblázatok a lakás bútoraira, betervezett tárgyaira vonatkozóan (a megadott minta alapján - word szöveg és excell táblázat kizárólag Arial betűtípussal 12 betűméret).

 

KIEMELT HELYISÉGEK

- konyha-étkező,

- nappali,

- háló

- fürdő,

- gyerekszoba (ha van gyermek a családban)

- wellness - élmény tér a kertben, teraszon.

 

A beadandó dokumentumok formátuma: *.doc, *.pdf, *.jpg, *.xls. A jpg képek felbontása minimum sz:1024xm:768 de maximum sz:3000xm:2000 pixel. A szövegek betűtípusa Arial, 12.

 

 

Ez a funkció csak belépést követően érhető el! Csekkoljon be Ön is és utazzon Velünk a stílusos otthonteremtés izgalmas világába!