Építész pályázat - Pályázati kiírás

JÖVŐ OTTHONAI ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT (2.)  AZ ÉPÍTÉSZ HÁZA

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

   A 2016-ban indult tervpályázat-sorozat folytatásaként, a Style & Home Kft. által életre hívott OTTHONNEKED összefogás nyílt ötlet pályázatot hirdet építészek, valamint építész hallgatók számára. A fenntarthatóság mint az első pályázatban megfogalmazott cél és  problémafelvetés az idei pályázatban is központi szerepet játszik. Az általános tematika mellett jelen kiírás egy speciálisabb, a közgondolkodást jelentősen befolyásolni képes témára, az építész saját házára fókuszál.

 

     A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS LEBONYOLÍTÓJA

     Style & Home Kft. (2235 Mende, Fő u. 21), továbbiakban Kiíró.

 

     A PÁLYÁZAT CÉLJA

 A pályázat Kiírója és Támogatói számára a korszerű és hosszútávon fenntartható, otthonos házak és lakások építése elsődleges fontosságú. Meggyőződésük, hogy az ehhez szükséges szakembergárda, köztük kiemelten az építészek szakmai támogatása nélkülözhetetlen feladat. Ezért a pályázat a már létező fejlesztési eredmények megismertetése mellett az építészeti innováció felkutatásához, ezzel együtt pedig az építészek és az építőipar szorosabb együttműködéséhez is hozzá szeretne járulni.

A motivált, kreatív alkotók legszélesebb körének megszólítása érdekében a pályázaton való részvételre a Kiíró a szakmai pályafutásuk elején járó építészhallgatókat és a praktizáló építészeket is várják. Különösen aktuálisnak érzi a Kiíró a téma feldolgozását annak tükrében, hogy Magyarország meglévő lakásállományának jelentős hányada mára az elfogadott statisztikák és tanulmányok szerint sem biztosít humánus lakókörnyezetet, az úgynevezett lakhatási szegénység sok százezer embert érint.

Ezért a megfelelő mennyiségű és minőségű lakóház/lakás/otthon megteremtése továbbra is társadalmunk legfontosabb kihívásai közé tartozik. Míg a lakásállománnyal szemben támasztott mennyiségi elvárások könnyebben meghatározhatók és leírhatók, addig a korszerű minőség tartalma folyamatosan változik, kutatására invenciózus energiákat kell fordítani. Az örökérvényűnek és kizárólagosan jónak gondolt építészeti és technikai megoldások a környezeti és társadalmi változásokat követve gyakran módosulnak. Az új kihívásokra, a klímaváltozás, fenntarthatóság kérdéseire a pályázatot kezdeményező cégek igyekeznek innovatív termékekkel válaszolni. Ugyanakkor felismerték azt is, hogy a fenntartható és energiatakarékos épített környezet, illetve lakóházak létrejötte nem kizárólag az építőipari innovációk, technológiák, technikák és berendezések beépítésétől függ. Ehhez nélkülözhetetlen a minőségi építészet, amely reagál a társadalmi, gazdasági és ökológiai aspektusokra is. Ez ugyanis képes alapjaiban meghatározni és rögzíteni egy épület fenntarthatósághoz, időtállósághoz, környezettudatossághoz fűződő iszonyát. Sőt, ezeken a kiindulási feltételeken gyakran a legkorszerűbb berendezések és technikák sem tudnak érdemben változtatni. Ezért az építész számára különösen fontos az alapkoncepció meghatározása, melynek része a környezeti, településszerkezeti és szociális kontextus vizsgálata, a fenntarthatóan működő tervezési program, lakásméret meghatározása épp úgy, mint a telepítés, tájolás, tagolás, megnyitások, átmeneti terek, anyagok, felületek és építési technológiák használatának kérdése.

Léteznek-e alapvetően építészeti, a teret és a formát, sőt az esztétikát érintő megoldások, melyek a technika és a technológia segítségével élhető és fenntartható otthonok létrejöttét biztosítják? A pályamunkáknak erre a holisztikus, az építészetet és az építést átfogóan és egyben látó szemléletnek az erősítésére kell vállalkozniuk.

 

    A PÁLYÁZAT TÁRGYA

 

A Jövő otthonai tervpályázat idei kiírásának tárgya az építész saját háza. Nem túlzás azt állítani, hogy az építész önmaga számára tervezett otthonára mindig is megkülönböztetett figyelem irányult. A közvélekedés szerint ugyanis itt tud leginkább kibontakozni és megmutatkozni az alkotói világlátás és a kreatív attitűd a maga teljességében, kompromisszumok nélkül. Ebben az esetben az építész önmagában egyesíti a megrendelőt és a tervezőt, megteremtve ezzel szakmai önarcképét. A külvilág reális elvárásai mellett ugyanakkor a saját otthon megtervezése valószínűleg az egyik legintimebb feladat az építész számára. A Kiíró olyan pályamunkák megszületését várja,melyekben a személyes érintettségben rejlő potenciál a köz számára is előremutató és követendő mintákat teremt.

 A Kiíró a tervpályázat szellemiségének megfelelően továbbra is olyan terveket vár, melyek a fenntarthatóság, energiatudatosság,   helyénvalóság fogalmához az építészet felől közelítenek, integrálva a tér- és formaalkotásba a Kiíró által biztosított építőipari innovációkat   is. Ehhez a közös munkához a támogató cégek a kiírásban megjelölt kapcsolattartón keresztül a pályázati idő alatt a termékeikről és az innovatív technológiáikról konzultációs lehetőséget biztosítanak. Az így létrejövő tudástérben a kiírásnak megfelelő pályamunkáknak a  korszerű lakóházakkal szemben támasztott építészeti elvárásokon túl az épületszerkezet, épületgépészet, energetika, hulladékkezelés, akadálymentesítés, járműtárolás, villamosellátás fenntartható kritériumainak is meg kell felelniük.

 A tervpályázat titkos, a bíráló bizottság munkájában a cégek konzulensei mint szakértők vesznek részt.

 

   A PÁLYÁZAT FŐ ELEMEI

     A TERVEZÉSI PROGRAM

A feladat olyan lakóépület, lakás, üdülő megtervezése, mely az építész (és családja, lakótársai) számára (állandó vagy szezonális) otthonul szolgál és melyben szétválasztva vagy integráltan helyet kap(hat)nak a következők:

lakóterek (nappali, étkező, konyha, stb…)

    intim terek (hálószoba, fürdőszoba, stb…)

    tároló terek (élelmiszer, háztartás, ruhák, járművek, stb…)

    rekreációs terek (kül- vagy beltéri)

    átmeneti, ill. külső terek (terasz, udvar, kert, stb...)

    egyéb terek

    A terek méretének és funkcionális kapcsolatainak meghatározása tervezési feladat.

 

    A TERVEZÉS HELYSZÍNE

    Szabadon választott, magyarországi helyszín.

A Kiíró támogatja azt is, hogy a pályamunkákban a pályázó egy valós, esetleg már megépült feladatát dolgozza fel a kiírásnak megfelelően. Ebben az esetben fontos szempont, hogy a személyiségi és szerzői jogok nem sérülhetnek.

 

    CSALÁDMODELLEK

    A pályázó által meghatározott („tervezett”) családmodell.

 

     AJÁNLOTT TERVEZÉSI SZEMPONTOK

 

     Kontextus

A tervezett épület viszonya a meglévő város/település/táj szövetéhez, a funkcionális és infrastrukturális kapcsolatokhoz, valamint a társadalmi és kulturális adottságokhoz.

 

A fenntarthatóságot segítő tér- és formaképzés

Az épület(ek) térstruktúrájának és funkcionális elrendezésének vizsgálata és megfeleltetése a tervezési helyszín morfológiai, geológiai, (mikro)klimatikus  adottságaihoz.

 

Helyénvaló és környezettudatos anyaghasználat, technika és technológia

 

Az építőanyagok és technológiák kiválasztásánál is érvényesüljön a fenntarthatóság koncepciója: pl. helyi anyagok használata (szállítás, beépítés kérdése), újrahasznosítás, stb…

 

Intelligens, hatékony és takarékos energiafelhasználás

A rendelkezésre álló hagyományos erőforrások, nyersanyagok átgondolt és takarékos használata mellett jelenjenek meg a megújuló erőforrások és nyersanyagok is.

 

Környezettudatos design

A környezettel harmonikusan együttműködő magas építészeti minőség a fenntartható építészet fontos jellemzője.

 

Komfortos és humánus lakókörnyezet

 

Innovatív potenciál

A Kiíró szeretné, ha a pályamunkákban megjelenő új- és korszerű építészeti és technikai megoldások követendő és továbbfejleszthető mintaként is szolgálhatnának jövőbeni projektek számára.

 

       A PÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA

 

          A tervpályázat nyílt, titkos ötletpályázat.

 

      IDŐTÁBLÁZAT

       Tervpályázat meghirdetése: 2018. április 13., CONSTRUMA−OTTHONDesign kiállítás

  Kérdések határideje: 2018. szeptember 13.

 Kérdésekre adott válaszok határideje: 2018. szeptember 13.

 Pályaművek beérkezésének határideje: 2018. szeptember 15.

 Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2018 ősz

 

   RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, KATEGÓRIÁK

A pályázaton való részvétel regisztrációhoz kötött, melyet a pályázat honlapján lehet megtenni. A pályázaton részt vehet:

  I. kategória - minden építész, építőművész, építészmérnöki diplomával rendelkező tervező

       II. kategória - szakirányú egyetemi oktatásban résztvevő, diplomával még nem rendelkező hallgató

 

    BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK

A teljes pályázati anyag beadása szabadon választott technikával feldolgozva, kiállításra alkalmas (max. 6 db) digitális tablón, a megadott honlapra feltöltve, a szerzőt be nem azonosíthatóan feliratokkal, magyarázatokkal ellátva történik és a következő elemekből áll:

  1. Koncepció tervlap

       Javasolt tartalom:

       helyszíni összefüggések, urbanisztikai (társadalmi) kontextusok bemutatása, beépítés, struktúra, technológia, anyagok, inspirációk,                       innováció.

       2. Helyszínrajz 

       az épület(együttes) méretétől függően M = 1:1000, 1:500

      3. Alaprajz M = 1:200

 Minden eltérő szintről a léptéknek megfelelő részletezettséggel.

4. Metszet M = 1:200

Legkevesebb 2 db, de a terv megértéséhez szükséges mennyiségben.

5. Jellemző homlokzatok M = 1:200

Legkevesebb 2 db.

6. Látványtervek

külső és belső, minimum 4 db, tetszőleges technikával.

Műleírás ábrákkal

Tartalma: építészeti műleírás, a léptéknek megfelelő szerkezeti, épületgépészeti és - villamossági műszaki leírás, energetikai koncepció, az adott támogató cégek termékei beépítésének dokumentálásával.

7. Digitális füzet:

valamennyi fenti tartalom A4 formátumban.

További, szabadon benyújtható tablókon elhelyezett munkarész:

rajz, skicc, magyarázó ábra, makettfotó, műszaki részletrajz a jobb megértés érdekében.

 

   A PÁLYAMUNKÁK TARTALMÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK ÉS MEGJEGYZÉSEK

    Ha a tervrajzokon és a műleírásban konkrét szerkezet- és termékmegjelölések jelennek meg, akkor azok legyenek a Támogatók által gyártott      vagy forgalmazott termékek és szerkezetek. Például nyílászáró (Internorm) hővisszanyerő berendezés (Zehnder), stb...

     A Támogatók a regisztrált pályázók számára a pályázás ideje alatt terméktámogatást nyújtanak a Kiírásban megadott kapcsolattartón és a           pályázat honlapjára feltöltött termékinformációkon keresztül.

     Családi ház tervezése esetén a család járműveinek (gépkocsi, kerékpár, stb…) lehetőleg zárt tárolásáról gondoskodni kell.

    Fontos, hogy a pályamunkák a koncepciótervnek megfelelő részletezettséggel dokumentáltan foglalkozzanak az épületgépészeti és                      energetikai problémák megoldásával is: lásd. korszerű fűtés (pl. hővisszanyerő alkalmazása), légtechnika, stb…

    A pályázó akár egy saját valós feladatot is benyújthat pályamunkaként, de csak akkor, ha ezzel a titkosságot és az egyéb szerzői jogokat nem      sérti.

 

  BÍRÁLATI SZEMPONTOK

  Építészeti minőség

Előremutató építészeti gondolkodásmód

A támogatók termékeinek újszerű alkalmazása

A pályamunka grafikai minősége, kidolgozottsága

A kiírásnak való megfelelés

 

A pályázat elérhetősége

otthonneked.hu

mek.hu (Magyar Építész Kamara)

epiteszforum.hu

tervlap.hu

 

Budapest, 2018. április 13.

 

A pályázatot támogató cégek

 

A pályázat Főtámogatója az OTP Lakástakarék.

A pályázat médiatámogatója a Szép Házak Kft., Építészfórum

 

OTTHONNEKED partnerei: http://www.otthonneked.hu/partnereink

 

 

Ez a funkció csak belépést követően érhető el! Csekkoljon be Ön is és utazzon Velünk a stílusos otthonteremtés izgalmas világába!